Mezikulturní programy

Vzdělávací centrum Berlitz se zaměřuje na mezikulturní programy přes 20 let. Díky neustálému vývoji
a zdokonalování školicích programů patří síť vzdělávacích center Berlitz mezi nejvyhledávanější poskytovatele školení v oblasti mezikulturní informovanosti. Více než 550 školicích center a přes 300 lektorů nabízí celosvětově komplexní školení pro všechny, kdo chtějí poznat odlišné kultury a naučit se v nich pohybovat a jednat zcela přirozeně
a sebejistě.

Školení pro manažery

Mezikulturní školení se zaměřují na potřeby manažerů společností, kteří jsou vyslaní pracovně do zahraničí, nebo mají vést v tuzemsku zahraniční tým. Jejich velkou devizou bude vždy znalost nového prostředí nebo kulturních zvyklostí, které s sebou jeho noví zaměstnanci přinesou.

Manažerské školení zaměřené na poznávání odlišných kultur tvoří nedílnou součást mezikulturních programů, které rozšiřují obzory a dávají nahlédnout pod pokličku neobyčejným zvyklostem, které mohou tuzemce zpočátku překvapit.

Multikulturní prostředí

Současný svět obchodníků je celosvětově propojen a dává tušit neomezenému setkávání obchodníků z různých částí světa. Pro úspěšné navazování obchodních styků a uzavírání obchodů je důležité, aby jednotliví aktéři měli povědomí o kulturním zázemí svých obchodních partnerů a dokázali tak pružně reagovat na podněty, které ze strany obchodního protějšku obdrží.

Kompetence k jednání v prostředí odlišných kultur je důležitou součástí měkkých dovedností, jež by měl připravený obchodník ovládat. Odlišné kulturní prostředí neodrazuje, ale láká!

Zajímá Vás školení o kulturních odlišnostech?

Zavolejte na číslo +420 273 136 015 nebo kontaktujte kancelář Berlitz Praha a žádejte detailní informace o manažerských školeních a mezikulturních programech.