Mezikulturní školení

Vzdělávací centrum Berlitz nabízí mezikulturní školení pro manažery, firemní týmy, jednotlivce nebo zaměstnance pracující v cizině. Délka trvání školení jedné oblasti - 4 hodiny.

Mezikulturní školení vybaví účastníky relevantními informacemi o vybrané kultuře, jejích zvláštnostech a zajímavostech, které mají vliv na chování obchodních partnerů pocházejících z takové kultury. Absolventi školení se dozví vše, co jim pomůže sžít se s partnery nebo kolegy a navázat úspěšné pracovní a kolegiální vztahy.

Témata mezikulturního školení

  • Obchodování napříč multikulturním spektrem

Prolínající se kultury v pracovních týmech s sebou přináší integraci rozličných kulturních prvků, které mají vliv na pokusy o stmelení týmu a na jeho fungování. V tomto školení se účastnící dozví, jak rozklíčovat projevy chování
v kontextu jiné kultury a jak se chovat v kritické situaci vycházející ze střetu prvků z různých kulturních prostředí.

  • Kulturní prostředí USA

Poznávání obchodních praktik obvyklých ve Spojených státech amerických, získání kompetence k navazování úspěšných pracovních a obchodních vztahů.

  • Kulturní prostředí Indie

Zaměříme se na nepsaná pravidla a normy, která jsou pro cizince neznámá. Osvojíte si modely komunikace a protokol během obchodního jednání.

  • Kulturní prostředí Čína

Základem úspěchu na čínském trhu je jeho znalost, ovládání zdvořilostního chování a tamních rituálů. Poznejte čínskou mentalitu a získejte výhodu při získávání kontaků.

  • Kulturní prostředí Německo

Německo se může lidem pocházejícím z odlišného kulturního prostředí jevit jako velmi specifické a neproniknutelné. Poznejte německou kulturu zblízka, osvojte si její pravidla a postupy při jednání.

  • Kulturní prostředí Francie

Zdánlivá blízkost Francie je zavádějící. Zvyklosti a tradice se neshodují s těmi českými, proto se na setkání
s obchodními partnery nebo zaměstnanci z Francie připravte a absolvujte školení o francouzské kultuře.

  • Kulturní prostředí Japonsko

Japonsko je důležitým obchodním partnerem Evropy, ale stále zůstává velmi jiné a osobité. Naučte se rozumět japonské kultuře a zvykům v našem mezikulturním školení.

Zajímá Vás mezikulturní školení?

Zavolejte na číslo +420 273 136 015 nebo kontaktujte kancelář Berlitz Praha a žádejte detailní informace.